ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017 เวลา 00:09 น. (59)
  ประกาศ จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแบบพิเศษ ไตรมาศที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 19/11/2017
เวลา 12:31 น. (77)
  ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017
เวลา 00:13 น. (56)
  ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017
เวลา 00:12 น. (74)
 
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (65)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (61)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (63)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (67)