ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017 เวลา 00:09 น. (136)
  ประกาศ จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแบบพิเศษ ไตรมาศที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 19/11/2017
เวลา 12:31 น. (232)
  ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017
เวลา 00:13 น. (124)
  ระบบข่าวสารของ โรงเรียน
วันที่ 26/03/2017
เวลา 00:12 น. (146)
 
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (139)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (125)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (129)
 ระบบข่าวสารของ โรงเรียน  วันที่ 26/03/2017 (146)