Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 6095 View view 54.156.85.167 rss feed
 
 ชื่อ :   ว่าที่ร้อยตรีวรพล ใจคำ   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางปิยากร อินต๊ะมุด   ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุพัตรา เจ้ยชุม   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวอังศวีร์ ภิรมย์วงศ์   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางวรลักษณ์ ศักดิ์สูง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเนาวเรศ แสนคำ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวนัทธมน หมั่นงาน   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางลภัสรดา สุพรรณทอง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางโสภิตา สุธรรมเม็ง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางพวงลักษ์ เผ่าต๊ะใจ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอธิวัฒน์ ทาเป๊ก   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางหทัยกาญจน์ บุญตัน   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   ดร.สุทธิพร ภิญโญ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวณัชปภา โลหะกิจ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายไพบูลย์ พรหมเผ่า   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชูเกียรติ เมืองกรุง   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวอาทิตยา หมอหล้า   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจรรยา อินต๊ะไชย   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางปราณี คำดี   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวจุฑามาศ เสมอเชื้อ   ตำแหน่ง :   ครูชำนาญการ
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเกศวดี ศรีสมพร   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสิริรัตน์ ฝึกฝน   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประวิทย์ ยาศรี   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
1/5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000   เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054-431207,086-4311958 โทรสาร. 054-484675
ติดต่อผู้ดูแล chukiat0807@gmail.com
Facebook        rss feed

ออกแบบพัฒนาระบบโดย  ครูเชนดอทคอม